Home Kenniscentrum Nieuws Seniorvakantie

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Seniorvakantie

Indien werknemers na een lange periode van inactiviteit het werk hervatten, hebben zij in het vakantiejaar mogelijk geen of slechts een gedeeltelijk recht op vakantie. Voor oudere werknemers (minstens 50 jaar op 31.12 van het vakantiedienstjaar) bestaat hiervoor de mogelijkheid om seniorvakantie op te nemen. Onder bepaalde voorwaarden kan men bijkomende vakantiedagen krijgen die vergoed worden door RVA, zodat men toch 4 weken wettelijke vakantie heeft. Deze dagen worden seniorvakantiedagen genoemd. De werknemer moet evenwel eerst zijn gewone wettelijke vakantiedagen opnemen vooraleer hij seniorvakantie aanvraagt.

Voor de seniorvakantiedagen geniet de werknemer een uitkering van RVA. Deze uitkering bedraagt 65% van het gemiddeld dagloon van de werknemer tijdens de eerste maand waarin hij seniorvakantie neemt. Dit loon is evenwel geplafonneerd. Om aanspraak te kunnen maken op seniorvakantiedagen dient de werknemer gelijktijdig aan enkele voorwaarden te voldoen.