Home Kenniscentrum Nieuws Scholingsbeding – afwijking voor knelpuntberoepen

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Scholingsbeding – afwijking voor knelpuntberoepen

Indien een werknemer een opleiding geniet in het kader van zijn arbeidsovereenkomst vallen de kosten van deze opleiding ten laste van de werkgever. Door het afsluiten van een scholingsbeding verbindt de werknemer zich ertoe om een gedeelte van de opleidingskosten terug te betalen aan de werkgever indien hij de onderneming verlaat voor het einde van de overeengekomen periode (maximum 3 jaar). Aan het scholingsbeding en aan de opleiding zijn diverse voorwaarden verbonden waardoor niet iedere opleiding hiervoor in aanmerking komt. Wanneer de opleiding betrekking heeft op een knelpuntberoep vervalt sinds 10.11.2018 de loonvoorwaarde.

Eén van de voorwaarden voor een scholingsbeding is dat de werknemer een bruto jaarloon dient te hebben dat hoger ligt dan € 34.819,00. Met ingang van 10.11.2018 is deze voorwaarde geschrapt wanneer het scholingsbeding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep of functie op de gewestelijke lijst van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies. De plaats van tewerkstelling bepaalt welke gewestelijke lijst van toepassing is. In Vlaanderen stelt VDAB deze lijst jaarlijks op.

De andere voorwaarden (o.a. arbeidsovereenkomst onbepaalde duur) blijven ongewijzigd.  

De nota in bijlage bevat een overzicht van de algemene voorwaarden en voorwaarden van de opleiding voor het scholingsbeding.