Home Kenniscentrum Nieuws Sancties nalaten DIMONA-melding

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Sancties nalaten DIMONA-melding

Bij aanwerving en uitdiensttreding van een werknemer dient de werkgever dit te melden aan RSZ (= DIMONA). Indien de werkgever zich niet houdt aan deze wettelijke verplichting, kan deze gesanctioneerd worden (strafsanctie of administratieve geldboete en solidariteitsbijdrage). Recent werd de wetgeving aangepast waardoor in bepaalde omstandigheden bij afwezigheid van DIMONA de werknemer eveneens beboet kan worden met een administratieve geldboete van € 500,00 tot € 2.000,00.

Opdat de werknemer gesanctioneerd kan worden, dienen enkele voorwaarden cumulatief vervuld te zijn. Zo dient de werknemer naast de niet-aangegeven arbeid een hoofdactiviteit uit te oefenen als werknemer, zelfstandige of ambtenaar. Bovendien dient de werknemer zich bewust te zijn van het uitoefenen van niet-aangegeven arbeid. Als laatste voorwaarde dient voor deze inbreuk zowel een proces-verbaal tegen de werknemer als tegen de werkgever opgesteld te zijn.