Home Kenniscentrum Nieuws Sancties bij laattijdige (of geen) dimona-aangifte

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Sancties bij laattijdige (of geen) dimona-aangifte

Voor elke werknemer dient er uiterlijk voor aanvang en bij het einde van de arbeid een dimona-melding aan de RSZ te gebeuren. Indien dit niet (of laattijdig) gebeurt, kan de werkgever hiervoor gesanctioneerd worden. Er is een burgerlijke sanctie die bestaat uit het betalen van een solidariteitsbijdrage aan de RSZ. Daarnaast kunnen er zware strafsancties worden opgelegd: ofwel een administratieve geldboete (gaande van € 1.800,00 tot € 18.000,00 per betrokken werknemer), ofwel een strafrechtelijke geldboete (gaande van € 3.600,00 tot € 36.000,00 per betrokken werknemer) en/of een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar voor de werkgever.

Als de inbreuk moedwillig gepleegd wordt, kan er tot slot ook een geheel of gedeeltelijk exploitatieverbod van de onderneming of een volledige sluiting voor een periode van 1 maand tot 3 jaar volgen.