Home Kenniscentrum Nieuws Sanctie onvoldoende opleidingsinspanningen

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Sanctie onvoldoende opleidingsinspanningen

De wetgever voorziet al jaren dat alle werkgevers van de privésector opleidingsinspanningen moeten doen die samen 1,9% van de loonmassa bedragen. Indien deze collectieve doelstelling niet wordt gehaald, moesten de werkgevers die behoren tot een sector die onvoldoende opleidingsinspanningen deed een bijkomende bijdrage betalen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter dat deze maatregel ongrondwettig en discriminerend was. Er werd beslist alle debetberichten naar aanleiding van onvoldoende opleidingsinspanningen voor de refertejaren 2008, 2009, 2010 en 2011 te annuleren. Werkgevers uit de betrokken sectoren zullen hun betaalde bijdragen teruggestort krijgen.