Home Kenniscentrum Nieuws Sanctie onvoldoende opleidingsinspanningen

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Sanctie onvoldoende opleidingsinspanningen

Sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen hebben gerealiseerd, zijn een bijkomende werkgeversbijdrage verschuldigd t.b.v. 0,05 % en dit ten voordele van het betaald educatief verlof. Werkgevers uit deze sectoren ontvangen in de loop van de maand juni via de RSZ een debetbericht.

In 2008 kwamen 66 (sub)sectoren hun verplichting niet na, in 2009 waren dit 76 (sub)sectoren en in 2012 waren dit er 63. Deze lijsten werden telkenmale in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Voor 2011 en 2012 zijn deze lijsten nog niet opgemaakt.

Vanaf het jaar 2013 wordt deze bijdrage opgetrokken tot 0,15 % (i.p.v. 0,05 %). Het zal dan wel mogelijk zijn om aan deze bijdrage te ontsnappen door aan te tonen dat men als individuele onderneming wel voldoende opleidingsinspanningen heeft geleverd (indien de sector in gebreke zou blijven). Het is aldus van belang alle formele en informele opleidingen op te nemen in de sociale balans.