Home Kenniscentrum Nieuws Sanctie laattijdige betaling bedrijfsvoorheffing

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Sanctie laattijdige betaling bedrijfsvoorheffing

De fiscus stelde vast dat bepaalde werkgevers met de betaling van de bedrijfsvoorheffing (BV) wachtten tot het moment waarop de administratie overging tot inkohiering. Om deze werkgevers aan te sporen tot tijdige betaling, zal de fiscus voortaan een administratieve geldboete opleggen gelijk aan 10 % van de niet-betaalde som van BV met een minimim van € 50,00 en een maximum van € 1.250,00 per periode van BV en dit voor elke inbreuk (uitgezonderd de eerste overtreding). Daarnaast blijven de reeds toepasselijke nalatigheidsinteresten gelden.

De BV is in principe betaalbaar binnen de 15 dagen na het verstrijken van de maand waarin de inkomsten werden betaald of toegekend. Voor kwartaalaangevers, voor de laatste maand of het laatste kwartaal van het jaar gelden er afwijkende regels. Gelieve deze termijnen aldus te respecteren om een boete/interesten te vermijden.