Home Kenniscentrum Nieuws RVA – attest sluiting school of kinderdagverblijf

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

RVA – attest sluiting school of kinderdagverblijf

Indien een werknemer moeilijkheden heeft om te werken omwille van een sluiting van het kinderdagverblijf, de school of van het opvangcentrum voor gehandicapten van diens kind i.k.v. het Corona-virus kan er een aanvraag tijdelijke werkloosheid overmacht gebeuren. Op de website van RVA (www.rva.be) is een modelattest gepubliceerd dat hiervoor dient ingevuld te worden door desbetreffende instantie. Vervolgens dient de werknemer dit attest eveneens te ondertekenen en ten spoedigste aan de werkgever te bezorgen. Al naargelang de situatie (HGO of niet) dient de werkgever dit attest in te dienen bij RVA of ter beschikking te houden.

Indien de werkgever erkend is als uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector, dient de werkgever dit attest niet door te sturen naar RVA maar wel ter beschikking te houden voor controle.

Indien de werkgever niet erkend is als uitzonderlijk hard getroffen onderneming en ook niet behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector, dient dit attest naar RVA verzonden te worden door de werkgever. Eveneens dient er een elektronische mededeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gedaan te worden.