Home Kenniscentrum Nieuws Rustpauze werknemer

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Rustpauze werknemer

Zodra er meer dan 6 uur wordt gewerkt, is een werknemer wettelijk verplicht pauze te nemen. De duur van deze pauze wordt vastgelegd bij cao. Bij gebrek aan enige cao hieromtrent duurt de pauze minimum 15 minuten. Voor jeugdige werknemers bedraagt de pauze minimum 30 minuten en moet deze al na 4,5 uur werken worden toegekend. Indien een jeugdige werknemer meer dan 6 uur werkt, is deze verplicht om 1 uur pauze te nemen, waarvan 30 minuten aaneensluitend moeten opgenomen worden. Het tijdstip en de duur van de pauze moeten verplicht worden opgenomen in het arbeidsreglement.

Daarenboven heeft elke werknemer per tijdvak van 24 uren, d.w.z. tussen twee dagelijkse arbeidsprestaties, recht op een rustperiode van tenminste 11 opeenvolgende uren. Per periode van 7 dagen moet de rustpauze tussen twee dagelijkse prestaties ook nog bij de zondagsrust gevoegd worden (of bij de inhaalrust als er op zondag gewerkt wordt), zodat de werknemer een wekelijkse rustpauze van minstens 35 opeenvolgende uren kan genieten.