Home Kenniscentrum Nieuws Responsabiliseringsbijdrage economische werkloosheid

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Responsabiliseringsbijdrage economische werkloosheid

Met ingang van 01.08.2013 is een algemene regeling in voege getreden die voorziet in een jaarlijkse bijdrage voor ondernemingen die overmatig gebruik maken van het stelsel van economische werkloosheid. Deze bijdrage zal per arbeider berekend worden en voor een eerste keer door RSZ geïnd worden in 2013 op basis van de prestaties in 2012. De bouwsector behoudt haar eigen afwijkende regeling.

De bijdrage wordt berekend per arbeider en dit op basis van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de bijdrage wordt geïnd. Indien het aantal opgegeven dagen tijdelijke werkloosheid op jaarbasis hoger is dan 110, dan zal voor elke bijkomende dag een bijdrage verschuldigd zijn. Het bedrag stijgt trapsgewijs vanaf de grens van 110, 130, 150, 170 en 200 dagen tijdelijke werkloosheid op basis van volgende formule: ((a-110)+(a-130)+(a-150)+(a-170)+(a-200)) x 20. Met een negatief resultaat voor iedere telling t.o.v. factor a, wordt geen rekening gehouden in de berekening.

Ondernemingen in moeilijkheden (erkenning via de minister van werk) kunnen een halvering van de bijdrage bekomen in het jaar van de erkenning en eventueel in het daaropvolgende jaar. Ook de koning kan tijdelijke vrijstellingen invoeren op sectorniveau, na advies van een paritair comité. Op advies van de NAR kan de koning ook voorzien in een algemene tijdelijke afwijking.

Een eerste evaluatie zal plaatsvinden tegen 30 september 2014.