Home Kenniscentrum Nieuws Responsabiliseringsbijdrage economische werkloosheid

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Responsabiliseringsbijdrage economische werkloosheid

Werkgevers zijn een bijzondere bijdrage verschuldigd als hun arbeiders in de loop van 2013 meer dan 110 dagen tijdelijk werkloos werden gesteld omwille van economische redenen. De werkgever betaalt pas een bijdrage als het aantal dagen berekend per werknemer de grens van 110 dagen overschrijdt. Werkgevers uit de bouwsector dienen deze bijdrage uiterlijk tegen eind oktober 2014 te betalen, werkgevers uit andere sectoren hebben hiervoor tijd tot januari 2015.

Voor werkgevers die behoren tot de bouwsector wordt het bedrag van de te betalen bijdrage berekend door het totale aantal aangegeven dagen tijdelijke werkloosheid dat de grens overschrijdt, te vermenigvuldigen met het forfait van € 46,31. Voor werkgevers die niet behoren tot de bouwsector is een specifieke berekeningsformule uitgewerkt. Deze formule zorgt ervoor dat de bijdrage kleiner is voor werkgevers die minder gebruik maken van tijdelijke werkloosheid en exponentieel stijgt naarmate meer dagen economische werkloosheid worden aangegeven.