Home Kenniscentrum Nieuws Responsabiliseringsbijdrage economische werkloosheid

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Responsabiliseringsbijdrage economische werkloosheid

Werkgevers zijn een bijzondere bijdrage verschuldigd als zij hun arbeiders veelvuldig tijdelijk werkloos stellen omwille van economische redenen. Deze maatregel wordt verstrengd met ingang van 01.04.2016 maar zal pas effectief gevolg hebben vanaf het 1e kwartaal 2017. Zolang er geen 110 dagen economische werkloosheid aangegeven worden, is de werkgever geen bijdrage verschuldigd. Boven deze grens is er sprake van een overdreven gebruik en moet een bijdrage worden betaald. Dit bedrag wordt forfaitair en progressief bepaald volgens het aantal dagen economische werkloosheid.

Wat wijzigt er? De jaarbijdrage wordt omgezet in een kwartaalbijdrage. De bijdrage zal per kwartaal geïnd worden op basis van het aantal dagen economische werkloosheid in de referteperiode. Deze referteperiode loopt telkens over de 4 meest recente opeenvolgende kwartalen. De nieuwe kwartaalbijdrage zal berekend worden op alle werkloosheidsdagen uit het beoogde kwartaal (indien overschrijding in de referentieperiode) in plaats van enkel voor het aantal werkloosheidsdagen dat het toegelaten aantal overschrijdt.

De specifieke regeling die geldt in de bouwsector wijzigt niet.