Home Kenniscentrum Nieuws Regularisatie studentenarbeid

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Regularisatie studentenarbeid

Onder bepaalde voorwaarden, geldt er voor tewerkstelling van studenten een verlaagd sociale zekerheidstarief. Het is aan de werkgever om op tijd deze socialezekerheidsbijdragen op het brutoloon in te houden. Indien de werkgever de verminderde bijdragen ten onrechte inhoudt in plaats van de gewone bijdragen (bijvoorbeeld bij overschrijding van het contingent van 50 dagen), moet hij de situatie achteraf regulariseren en de achterstallige bijdragen (zowel de persoonlijke bijdragen ten laste van de student als de werkgeversbijdragen) aan de RSZ overmaken. Het risico ligt aldus volledig bij de werkgever, de RSZ kan de persoonlijke bijdragen niet bij de student opeisen.