Home Kenniscentrum Nieuws Register voor buitenlandse werknemers in België – uitbreiding

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Register voor buitenlandse werknemers in België – uitbreiding

In bepaalde sectoren bestaat sedert 24.08.2020 de verplichting voor iedere werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige om een register bij te houden. Deze verplichting is van 12.01.2021 tot 01.03.2021 uitgebreid naar alle werkgevers. Dit register moet worden bijgehouden vanaf aanvang van de werkzaamheden tot 14 dagen na de beëindiging van de samenwerking. Deze registratieplicht telt niet voor grensarbeiders of buitenlandse werknemers met een verblijf in België van minder dan 48 uren.

Het register moet volgende gegevens bevatten: identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige (naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer of bisnummer), de verblijfplaats in België en diens telefoonnummer. In voorkomend geval, dient eveneens opgenomen te worden met wie de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

Dit register moet ter beschikking worden gesteld van de diensten die instaan voor de bestrijding van het Coronavirus of het toezicht op de naleving van de opgelegde maatregelen. Vanaf de 15e dag na beëindiging van de samenwerking moet dit register vernietigd worden.

Bovendien moeten deze werknemers of zelfstandigen ook een bewijs kunnen voorleggen dat ze maximum 72 uur voor aanvang van hun werk in België een negatieve Coronatest hebben afgelegd.