Home Kenniscentrum Nieuws Q2 2021 – verlenging vrijwillige/voordelige overuren

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Q2 2021 – verlenging vrijwillige/voordelige overuren

In het B.S. van 13.04.2021 werd de verlenging van de 120 vrijwillige/voordelige overuren voor de cruciale sectoren en essentiële diensten voor Q2 2021 gepubliceerd. Er is geen toeslag verschuldigd voor deze 120 vrijwillige/voordelige overuren. Ze zijn bovendien vrijgesteld van RSZ en BV (bruto/netto) en er moet geen inhaalrust toegekend worden. Deze 120 voordelige overuren kunnen bij voorrang worden toegepast.

Het aantal vrijwillige/voordelige overuren die reeds tijdens Q1 2021 werden gepresteerd, dienen in mindering gebracht te worden van het saldo van de 120 bijkomende vrijwillige/voordelige overuren in Q2 2021. Het maximum voor beide kwartalen tezamen ligt aldus op 120 voordelige vrijwillige overuren.

Deze maatregel is van toepassing in de cruciale sectoren en de essentiële diensten dewelke zijn opgesomd in het M.B. van 28.10.2020.

Net zoals bij de reeds bestaande vrijwillige overuren moet de werknemer er wel schriftelijk mee akkoord gaan dat hij vrijwillige overuren zal presteren. De maximumduur voor deze overeenkomst bedraagt zes maanden.