Home Kenniscentrum Nieuws Provisie vakantiegeld 2021

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Provisie vakantiegeld 2021

De percentages voor de provisie van het vakantiegeld 2021 zijn ongewijzigd, nl. 18,20% van de bezoldigingen die in 2020 zijn toegekend aan bedienden en 10,27% van 108% van de lonen toegekend aan arbeiders en leerlingen. Bij deze provisie wordt geen rekening gehouden met de dagen Corona-overmacht, hoewel die wel gelijkgesteld zijn voor de berekening van het vakantiegeld en dit voor bedienden aldus een meerkost betekent voor de werkgever. Werkgevers die in Q2/2020 te maken hadden met gemiddeld minstens 10% Corona-werkloosheid voor bedienden, ontvangen daarom een compensatie dewelke in Q2/2021 berekend wordt door de RSZ en aangerekend wordt op de RSZ-bijdragen.