Home Kenniscentrum Nieuws Privégebruik firmawagens 2022

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Privégebruik firmawagens 2022

Bij de berekeningswijze van het voordeel alle aard van een firmawagen houdt men onder meer rekening met de CO2-uitstoot. De referentie CO2-uitstoot wordt ieder jaar aangepast. Voor 2022 is deze waarde voor dieselvoertuigen aangepast naar 75 gr/km en voor voertuigen met benzine-, LPG- of gasmotor naar 91 gr/km. Hierdoor is er een lichte aanpassing van het voordeel alle aard. Het bekomen forfaitaire voordeel alle aard mag voor inkomstenjaar 2022 niet minder bedragen dan € 1.400,00 per jaar.