Home Kenniscentrum Nieuws Pensioenbonus

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Pensioenbonus

De pensioenbonus biedt een stimulans aan werknemers dewelke langer actief wensen te blijven. Dit bonussysteem kent extra pensioenrechten toe aan werknemers die na hun 62e of na een loopbaan van minstens 44 kalenderjaren hun beroepsactiviteit voortzetten ten belope van € 2,1648 per bewezen voltijdse dag. De pensioenbonus komt bovenop het maandelijks pensioen en is onderhevig aan dezelfde sociale en fiscale inhoudingen. Deze maatregel is enkel van toepassing op pensioen van werknemers die ingaan tussen 01.01.2007 en 01.12.2012. Voor de opbouw van de pensioenbonus komen enkel gewerkte periodes vanaf 01.01.2006 in aanmerking.