Home Kenniscentrum Nieuws Outplacement

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Outplacement

Onder bepaalde voorwaarden heeft de werkgever die overgaat tot het ontslag van een werknemer die ouder is dan 45 en langer dan 1 jaar in dienst is van de onderneming de verplichting een outplacementaanbod te doen. Dit outplacementaanbod dient binnen een termijn van 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst te worden aangeboden. Tenzij het sectorfonds hierin tussenkomt, valt de kost van deze begeleiding ten laste van de werkgever.

In sommige paritaire comités zijn afwijkingen voorzien op de leeftijdsgrens zodat reeds vanaf 40 jaar outplacement dient aangeboden te worden. Zodra de werknemer zijn rustpensioen kan aanvragen, vervalt het recht op een outplacementbegeleiding.    

Outplacement is een procedure die bestaat uit een geheel aan diensten, tips en raadgevingen die een derde (outplacementkantoor) verzorgt voor rekening van de werkgever. De outplacementbegeleiding moet het de werknemer mogelijk maken om individueel of in groep zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden of een activiteit als zelfstandige op te starten.