Home Kenniscentrum Nieuws Opvolgen 50 dagen studentenarbeid

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Opvolgen 50 dagen studentenarbeid

Sinds 01.01.2012 mogen studenten op jaarbasis 50 dagen werken onder een voordelig statuut. Voor dit contingent van 50 dagen houdt men zowel rekening met de effectief gewerkte dagen, als met de gelijkgestelde dagen waarvoor de werkgever loon onderworpen aan de sociale zekerheid betaalt (bv. feestdag). Om er als werkgever zeker van te zijn dat u van het voordeel van deze 50 dagen kan genieten, is het aangewezen deze dagen tijdig te reserveren en het door uw studenten gepresteerde aantal dagen goed op te volgen.

De RSZ heeft een teller die vermeldt hoeveel dagen een student kan worden tewerkgesteld onder het voordelige studentenstatuut. Deze teller is beschikbaar voor studenten via de toepassing student@work. Het is aangewezen dit attest steeds op te vragen bij de studenten. Bij overschrijding van de 50 dagen mag een student nog wel tewerkgesteld worden, maar niet onder het voordelige statuut. Bijkomende informatie vindt u in ons dossier in bijlage.