Home Kenniscentrum Nieuws Opnameperiode borstvoedingspauzes verlengd

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Opnameperiode borstvoedingspauzes verlengd

Oorspronkelijk was de opnameperiode voor borstvoedingspauzes, behoudens in uitzonderlijke situaties, beperkt tot 7 maanden. Sedert 13.10.2010 heeft elke werkneemster het recht borstvoedingspauzes te nemen gedurende een periode van 9 maanden vanaf de geboorte van het kind.

Borstvoedingspauzes hebben tot doel de moeder toe te laten haar arbeidsovereenkomst tijdelijk te schorsen om borstvoeding te kunnen geven of melk af te kolven. Gedurende deze periode heeft elke werkneemster recht op één borstvoedingspauze van een half uur (bij dagprestaties van 4 uur of meer) of twee borstvoedingspauzes van een half uur (bij dagprestaties van 7,5 uur of meer). Een werkneemster die minder dan 4 uur werkt op een dag heeft bijgevolg geen recht op borstvoedingspauzes. De bezoldiging van deze borstvoedingspauzes valt niet ten laste van de werkgever, maar van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.