Home Kenniscentrum Nieuws Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde duur tijdens Corona

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde duur tijdens Corona

Voor de periode 01.04.2020 tot en met 30.06.2020 wordt voorzien in een versoepeling van de regels voor opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur voor ondernemingen in essentiële sectoren. Deze ondernemingen kunnen gedurende drie maanden gebruik maken van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur waarbij elke overeenkomst een minimale duur moet hebben van 7 kalenderdagen (en niet de minimum duur van 3 maanden). Door de versoepeling kunnen de werkgevers uit de essentiële sectoren op een flexibele wijze extra werknemers aanwerven.

De meest recente lijst van ondernemingen uit de essentiële sectoren kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie (https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-versterkte).

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur zijn, los van deze uitzondering voor de essentiële sectoren, enkel mogelijk indien de wettelijke voorwaarden worden nageleefd. In de algemene regel kunnen opeenvolgende overeenkomsten enkel gesloten worden als elke overeenkomst minimaal drie maanden duurt. Bovendien mogen er maximaal vier opeenvolgende overeenkomsten worden afgesloten met een maximale duur van al die overeenkomsten samen van twee jaar.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur zijn eveneens mogelijk met toestemming van de bevoegde inspectiediensten. In dat geval kunnen opeenvolgende overeenkomsten gesloten worden voor een maximale duur van drie jaar als elke overeenkomst minimaal voor een duur van zes maanden wordt afgesloten.

Worden deze voorwaarden niet nageleefd, dan wordt de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur beschouwd als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.