Home Kenniscentrum Nieuws Ontslagmotivering

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Ontslagmotivering

Sedert 01.04.2014 bestaat er een regelgeving betreffende de motivering van het ontslag. Iedere werknemer heeft het recht om de redenen van zijn ontslag te kennen. De werkgever kan de ontslagredenen op eigen initiatief schriftelijk meedelen of afwachten tot de werknemer hierachter informeert. De werknemer dient deze vraag via een aangetekende brief aan zijn werkgever te stellen en dit binnen een bepaalde termijn. Wanneer blijkt dat het ontslag kennelijk onredelijk is of de werkgever het ontslag niet gemotiveerd heeft, kan de werknemer hiervoor een schadevergoeding eisen.