Home Kenniscentrum Nieuws Ontslagbescherming zwangerschap

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Ontslagbescherming zwangerschap

Een zwangere werkneemster is beschermd tegen ontslag vanaf het ogenblik dat de werkgever van de zwangerschap op de hoogte is gebracht. De werkgever mag vanaf dat ogenblik geen handeling meer stellen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen omwille van de zwangerschap. Deze ontslagbescherming loopt tot een maand na het postnataal verlof. Indien de werkgever deze ontslagbescherming niet respecteert, is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van het brutoloon voor 6 maanden.

In de wet is niet omschreven op welke manier de werkgever moet worden ingelicht over de zwangerschap. Het is aldus niet verplicht dat de werkneemster de werkgever door middel van een medisch attest op de hoogte brengt. Een gewone mededeling volstaat eveneens.