Home Kenniscentrum Nieuws Ontslagbescherming bij politiek mandaat

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Ontslagbescherming bij politiek mandaat

Een werknemer die kandidaat was bij de verkiezingen, geniet gedurende een bepaalde periode van ontslagbescherming. Werknemer diende hiervoor de werkgever schriftelijk op de hoogte brengen ten vroegste 6 maanden voor de verkiezingen. Vanaf de ontvangst van het schrijven begon de ontslagbescherming te lopen. Indien de werknemer niet verkozen werd, blijft hij nog beschermd tot 3 maanden na de verkiezingen. Een verkozen kandidaat geniet een bescherming tijdens de hele duur van het politiek mandaat en tot 6 maanden na het einde ervan.

In de periode van ontslagbescherming mag geen ontslag door de werkgever plaatsvinden, tenzij om een reden die vreemd is aan het feit dat de werknemer zich kandidaat heeft gesteld voor de verkiezingen en/of een politiek mandaat uitoefent. In geval van een ontslag is het bewijs van die reden ten laste van de werkgever. De sanctie bij een onrechtmatig/willekeurig ontslag is het betalen van een bijkomende forfaitaire vergoeding gelijk aan het brutoloon van 6 maanden.