Home Kenniscentrum Nieuws Onkostenvergoedingen verantwoorden

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Onkostenvergoedingen verantwoorden

U kan als werkgever de kosten die een werknemer maakt in uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst terugbetalen, zonder dat dit wordt beschouwd als loon. Deze terugbetaling van onkosten moet door de werkgever steeds verantwoord kunnen worden (a.h.v. bewijsstukken zoals o.m. BTW-bon, onkostenstaat, …). Voor bepaalde onkosten hanteert de RSZ een forfaitair bedrag. De bewijslast ligt bij de werkgever, waardoor er een risico bestaat dat de RSZ bij gebrek aan bewijs de onkosten verwerpt en herwaardeert als loon.