Home Kenniscentrum Nieuws Onderneming in moeilijkheden – Arbeidsduurvermindering

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Onderneming in moeilijkheden – Arbeidsduurvermindering

Voor een onderneming die formeel erkend is als onderneming in moeilijkheden of herstructurering kan vanaf 01.07.2020 een tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering ingevoerd worden, met daaraan gekoppeld een doelgroepvermindering. Het gaat om een 1/4e of 1/5e vermindering van de wekelijkse arbeidsduur (al dan niet gecombineerd met een vierdagenweek) gedurende maximum 1 jaar. Dit moet aanvangen en eindigen tijdens de erkenningsperiode als onderneming in moeilijkheden/herstructurering. De doelgroepvermindering die de werkgever geniet moet vervolgens aangewend worden als looncompensatie voor de werknemers.

Om dit te kunnen invoeren, moet er in eerste instantie een erkenning zijn als onderneming in moeilijkheden en die procedure kan al snel een maand in beslag nemen. De werkgever moet daartoe een gemotiveerde aanvraag indienen bij de bevoegde overheidsdienst. De nodige bewijsstukken moeten aantonen dat de onderneming aan één van de voorwaarden als onderneming in moeilijkheden/herstructurering voldoet.

Vervolgens moet er een ondernemings-cao gesloten worden voor ondernemingen met syndicale afvaardiging of een wijziging van het arbeidsreglement voor ondernemingen zonder syndicale afvaardiging.