Home Kenniscentrum Nieuws Nieuwe verplichting tijdelijke werkloosheid staking/lock-out

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Nieuwe verplichting tijdelijke werkloosheid staking/lock-out

Een werkgever moet op verzoek van de werknemer bepaalde stappen ondernemen wanneer een werknemer tijdelijk werkloos is omwille van een staking of een lock-out. Hij moet een controleformulier C3.2A afleveren aan de werknemer. Daarnaast moet hij een eerste digitale aangifte doen uiterlijk op de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand (ASR scenario 2) en een tweede op het einde van elke maand waarin er tijdelijke werkloosheid is geweest (ASR scenario 5). Beide aangiftes kunnen via de portaalsite van de RSZ ingediend worden (www.socialsecurity.be – tijdelijke werkloosheid).

Indien deze aangiften via ons verlopen, zullen wij via elektronische weg het nodige doen. U zal van ons dan geen papieren versie meer ontvangen.