Home Kenniscentrum Nieuws Nieuwe vermindering bedrijfsvoorheffing voor lage inkomens

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Nieuwe vermindering bedrijfsvoorheffing voor lage inkomens

Met ingang van 1 april 2011 geldt een nieuwe vermindering van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldiging van de werknemers met een laag inkomen die recht hebben op de werkbonus. Deze nieuwe vermindering bedraagt 5,7% van de effectief berekende werkbonus en wordt toegepast na de andere verminderingen, zoals o.m. gezinslast, overwerk, …. Het grensbedrag voor deze nieuwe vermindering bedraagt momenteel € 119,70 op jaarbasis (5,7% van € 2.100,00 max. werkbonus per jaar).