Home Kenniscentrum Nieuws Nieuwe responsabiliseringsbijdrage langdurig zieke werknemers

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Nieuwe responsabiliseringsbijdrage langdurig zieke werknemers

Met ingang van 01.01.2022 werd een nieuwe responsabiliseringsbijdrage ingevoerd voor werkgevers die te maken hebben met een hoger aantal werknemers in invaliditeit opzichtens het gemiddelde van hun sector. De intentie is om ervoor te zorgen dat het aantal langdurig zieken daalt. De inning van de responsabiliseringsbijdrage vindt voor de eerste maal in 2023 plaats op basis van de gegevens van 2022. 

Deze responsabiliseringsbijdrage bedraagt 0,625% van de aan RSZ-onderworpen lonen van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin er sprake is van een bovenmaatse instroom. De exacte bijdrage wordt vastgesteld door RSZ op basis van de gegevens die het RIZIV meedeelt. De RSZ stort deze bijdrage door aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de sector om ingezet te worden voor preventieve maatregelen rond gezondheid en veiligheid op het werk of duurzame re-integratie.               

Werkgevers die gemiddeld minder dan 50 werknemers stellen, zijn uitgesloten van deze nieuwe bijdrage. 

Enkel werknemers tussen de 18 en 54 jaar met minstens 3 jaar anci├źnniteit zijn van tel binnen de onderneming. Men telt ook enkel periodes van invaliditeit mee die ten vroegste vanaf 01.01.2022 starten.