Home Kenniscentrum Nieuws Nieuwe berekeningswijze verbrekingsvergoeding tijdskrediet

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Nieuwe berekeningswijze verbrekingsvergoeding tijdskrediet

Vanaf 10.11.2022 wordt bij de berekening van de verbrekingsvergoeding voortaan rekening gehouden met het loon waarop de werknemer recht zou hebben gehad als deze zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. Dit geldt dan voor alle vormen van tijdskrediet of thematisch verlof, op voorwaarde dat de loopbaanonderbreking voor bepaalde duur werd afgesloten. Enkel voor werknemers die een landingsbaan genieten tot aan hun pensioen is er nog wel een uitzondering aangezien dit als een onderbreking voor onbepaalde duur wordt beschouwd.

Voor werknemers die een landingsbaan genieten tot aan de pensioenleeftijd, wordt de verbrekingsvergoeding nog wel berekend op basis van het reële deeltijds loon dat de werknemer heeft op het ogenblik van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.