Home Kenniscentrum Nieuws Niet-opgenomen vakantiedagen

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Niet-opgenomen vakantiedagen

Een werknemer dient zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen binnen de 12 maanden volgend op het einde van het vakantiedienstjaar. Alle wettelijke vakantiedagen dienen aldus te worden opgenomen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Hieruit volgt dat de wettelijke vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft, niet mogen worden overgedragen naar het volgende kalenderjaar. Deze regelgeving telt ook voor werknemers die geruime tijd tijdelijk werkloos zijn (geweest). Ook zij dienen in hun planning voor 2020 hun vakantiedagen op te nemen.

Voor vakantiedagen die het bedrijf zelf toekent, zijn andere bepalingen van toepassing. Als u als werkgever de opname van vakantiedagen zou belemmeren, riskeert u sancties.