Home Kenniscentrum Nieuws Mystery Calls mogelijk vanaf 01.04.2018

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Mystery Calls mogelijk vanaf 01.04.2018

Voor het opsporen van discriminatie binnen arbeidsrelaties kunnen sociaal inspecteurs vanaf 01.04.2018 anonieme praktijktests uitvoeren (waaronder o.m. de mystery calls). Deze maatregel werd in het leven geroepen door Minister van Werk Kris Peeters om na te gaan of er op grond van een wettelijk beschermd criterium sprake is van discriminatie. Dergelijke anonieme praktijktests kunnen enkel voorkomen naar aanleiding van een klacht/melding van discriminatoire praktijken.

De sociaal inspecteurs dienen hierbij aldus enkele voorwaarden te respecteren. Anonieme praktijktests zijn pas mogelijk wanneer er objectieve aanwijzingen van discriminatie zijn, nl. na een effectieve klacht/melding hiervan. Bovendien moet er een schriftelijk en voorafgaand akkoord zijn van de arbeidsauditeur of de procureur des Konings en moeten anonieme praktijktests noodzakelijk zijn omdat het echt op geen enkel andere wijze vastgesteld kan worden.

Bij het uitvoeren van anonieme praktijktests mogen de inspecteurs geen strafbare feiten plegen, maar mogen ze wel kleine strafrechtelijke overtredingen plegen (vb. het gebruik van een valse naam). Om die reden is het uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van de arbeidsauditeur of de procureur des Konings noodzakelijk.