Home Kenniscentrum Nieuws Mobiliteitsvergoeding / ‘Cash-for-car’

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Mobiliteitsvergoeding / ‘Cash-for-car’

De ‘cash for car’-regeling die al geruime tijd werd aangekondigd, is met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2018 in voege (B.S. 07.05.2018). Het principe is dat de werknemer die al enige tijd een bedrijfswagen heeft deze kan inruilen voor een som geld, de mobiliteitsvergoeding, die op fiscaal en sociaal vlak op een gelijkaardige manier als de bedrijfswagen behandeld wordt. De keuze om de mobiliteitsvergoeding in te voeren ligt bij de werkgever.

Het omruilen van de bedrijfswagen in een mobiliteitsvergoeding is onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet de werknemer reeds 3 maanden ononderbroken een bedrijfswagen gehad hebben.  De werkgever moet dan weer minstens 3 ononderbroken jaren bedrijfswagens ter beschikking gesteld hebben.

De mobiliteitsvergoeding bedraagt 20% van 6/7de van de cataloguswaarde van de ingeruilde bedrijfswagen. Dit percentage wordt verhoogd tot 24% indien er ook een tankkaart ter beschikking gesteld werd.

Op deze vergoeding zijn geen gewone sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. De werkgever dient wel een solidariteitsbijdrage te betalen.

Fiscaal gezien gaat het om een belastbaar voordeel voor de werknemer. Deze belasting wordt berekend op basis van volgende formule: 4% x 6/7 x cataloguswaarde. Het belastbaar voordeel bedraagt echter minimaal € 1.310,00 (voor 2018).

Meer details kan u vinden in de nota in bijlage.