Home Kenniscentrum Nieuws Mobiliteitsvergoeding / Cash-for-car vernietigd

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Mobiliteitsvergoeding / Cash-for-car vernietigd

Bij de invoering van de mobiliteitsvergoeding (de zgn. cash-for-car) werd hier door diverse partijen al wat kritiek op geleverd. In een arrest van 23.01.2020 van het Grondwettelijk Hof werd deze wet tot invoering van een mobiliteitsvergoeding bijgevolg vernietigd. Het is bijgevolg niet meer aangewezen om werknemers nog in een cash-for-carregeling te laten instappen. Voor wie al een mobiliteitsvergoeding ontvangt, kan dit nog tot 31.12.2020 toegepast worden. Vanaf 01.01.2021 komt het systeem hoe dan ook volledig te vervallen tenzij de wetgever nog een initiatief neemt om tegemoet te komen (wat onduidelijk is, zeker gezien de huidige politieke situatie). Voorlopig is het aldus afwachten wat dit gaat brengen.

Hou er rekening mee dat dit volledig los staat van het mobiliteitsbudget, wat wel blijft bestaan.