Home Kenniscentrum Nieuws Mobiliteitsenquête

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Mobiliteitsenquête

Ondernemingen met meer dan 100 werknemers moeten dit jaar opnieuw de mobiliteitsenquête invullen. Elke betrokken onderneming ontvangt normaalgezien in de maand juni een brief en e-mail met het verzoek de enquête uit te voeren voor 31.01.2022, de uiterste indieningsdatum bij de FOD Mobiliteit. Indien men geen bericht ontvangt terwijl men wel aan de voorwaarden voldoet, dient men contact op te nemen met de FOD Mobiliteit (enquetewwv@mobilit.fgov.be).

Deze enquête peilt o.a. naar de woon-werkverplaatsingen van de werknemers, de bereikbaarheid van de onderneming met diverse vervoermiddelen en de maatregelen die de werkgever al heeft genomen met het oog op verbeteren van de mobiliteit.

Voor de telling moeten dezelfde regels gehanteerd worden als voor de sociale verkiezingen, doch de referteperiode loopt nu van 01.07.2019 tot en met 30.06.2021. Indien een werkgever meerdere vestigingen heeft, moet hij enkel een verslag opmaken voor elk van zijn vestigingen met gemiddeld minstens 30 werknemers.

Alvorens het verslag aan de FOD Mobiliteit te bezorgen, moet de werkgever de enquête voor advies voorleggen aan de ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging of de werknemers. Het invullen van deze enquête is wettelijk verplicht.

Voor bijkomende informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit (https://mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/woon_werkverkeer).