Home Kenniscentrum Nieuws Mobiliteitsenquête

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Mobiliteitsenquête

Ondernemingen met meer dan 100 werknemers moeten dit jaar opnieuw de mobiliteitsenquête invullen. Elke betrokken onderneming ontvangt normaalgezien in de maand juni een brief en e-mail met het verzoek de enquête uit te voeren voor 31.01.2025, de uiterste indieningsdatum bij de FOD Mobiliteit. Het formulier is uitsluitend online in te vullen via een webapplicatie van FOD Mobiliteit.

Deze enquête peilt o.a. naar de organisatie arbeidstijd, telewerk, verplaatsingswijze met indeling naar woonplaats, bereikbaarheid vestigingseenheid en mobiliteitsproblemen en als laatste de maatregelen die de werkgever heeft genomen of gepland op vlak van mobiliteitsbeheer op de vestigingseenheid.

Voor de telling moeten dezelfde regels gehanteerd worden als voor de sociale verkiezingen, doch de referteperiode loopt nu van 01.07.2023 tot en met 30.06.2024. Indien een werkgever meerdere vestigingen heeft, moet hij enkel een verslag opmaken voor elk van zijn vestigingen met gemiddeld minstens 30 werknemers.

Alvorens het verslag aan de FOD Mobiliteit te bezorgen, moet de werkgever de enquête voor advies voorleggen aan de ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging of de werknemers en dit minstens 2 maanden voor de indiening. Het invullen van deze enquête is wettelijk verplicht.

Voor bijkomende informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit (mobilit.belgium.be/nl/duurzame-mobiliteit/enquetes-en-resultaten/federale-enquete-woon-werkverkeer).