Home Kenniscentrum Nieuws Mobiliteitsenquête

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Mobiliteitsenquête

Ondernemingen met meer dan 100 werknemers moeten dit jaar opnieuw de mobiliteitsenquête invullen. De enquête gaat van start op 01.07.2014 en eindigt op 31.01.2015, de uiterste indieningsdatum bij de FOD Mobiliteit. In de loop van de maand juni ontvangt elke betrokken onderneming een brief en mail met het verzoek de enquête uit te voeren. Indien men deze niet ontvangt terwijl men wel aan de voorwaarden voldoet, dient men contact op te nemen met de FOD Mobiliteit (enquetewwv@mobilit.fgov.be).

Deze enquête peilt o.a. naar de woon- werkverplaatsingen van de werknemers, de bereikbaarheid van de onderneming met diverse vervoermiddelen en de maatregelen die de werkgever al heeft genomen met het oog op het verbeteren van de mobiliteit. Als een werkgever meerdere vestigingen heeft, moet enkel een verslag opgemaakt worden voor de vestigingen met gemiddeld minstens 30 werknemers. Voor de telling moeten dezelfde regels gehanteerd worden als voor de sociale verkiezingen, doch de referentieperiode loopt van 01.07.2013 tot en met 30.06.2014.

Alvorens het verslag aan de FOD Mobiliteit te bezorgen, moet de werkgever de enquête voor advies voorleggen aan de ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging of de werknemers. Het invullen van deze enquête is wettelijk verplicht. Wanneer dit niet gebeurt, kan een onderneming bestraft worden met een sanctie van niveau 2 (strafrechtelijke of administratieve geldboete).