Home Kenniscentrum Nieuws Mobiliteitsenquête

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Mobiliteitsenquête

Ondernemingen met meer dan 100 werknemers moeten dit jaar opnieuw de mobiliteitsenquête invullen. De enquête gaat van start op 01.07.2017 en eindigt op 31.01.2018, de uiterste indieningsdatum bij de FOD Mobiliteit. Alle betrokken werkgevers ontvangen een bericht vanuit de FOD Mobiliteit met de vraag deze enquête in te vullen. Indien men geen bericht ontvangt terwijl men wel aan de voorwaarden voldoet, dient men contact op te nemen met de FOD Mobiliteit (enquetewwv@mobilit.fgov.be).

Deze enquête peilt o.a. naar de woon-werkverplaatsingen van de werknemers, de bereikbaarheid van de onderneming met diverse vervoermiddelen en de maatregelen die de werkgever al heeft genomen met het oog op verbeteren van de mobiliteit. Indien een werkgever meerdere vestigingen heeft, moet hij enkel een verslag opmaken voor elk van zijn vestigingen met gemiddeld minstens 30 werknemers. Voor de telling moeten dezelfde regels gehanteerd worden als voor de sociale verkiezingen, doch de referteperiode loopt van 01.07.2016 tot en met 30.06.2017.

Alvorens het verslag aan de FOD Mobiliteit te bezorgen, moet de werkgever de enquête voor advies voorleggen aan de ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging of de werknemers. Het invullen van deze enquête is wettelijk verplicht. Wanneer dit niet gebeurt, kan een onderneming bestraft worden met een sanctie van niveau 2 (strafrechtelijke of administratieve geldboete).