Home Kenniscentrum Nieuws Medisch onderzoek voorafgaand werkhervatting

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Medisch onderzoek voorafgaand werkhervatting

Sinds kort hebben ook werknemers die minder dan 4 weken ziek zijn het recht om de arbeidsgeneesheer te raadplegen om hun werkhervatting voor te bereiden. Elke werknemer die arbeidsongeschikt is, kan zich rechtstreeks tot de arbeidsgeneesheer wenden om een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting aan te vragen. Een aanvraag via de werkgever is niet noodzakelijk. Mits toestemming van de werknemer kan de arbeidsgeneesheer overleg plegen met de behandelende geneesheer en/of adviserend geneesheer. Het is de verplichting van de werkgever om de werknemer op dit recht op medisch onderzoek te wijzen. 

Het medisch onderzoek voorafgaand aan de werkhervatting moet plaatsvinden binnen een termijn van 10 werkdagen volgend op de ontvangst van de aanvraag. De verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever.