Home Kenniscentrum Nieuws Mag men eenzijdig vakantie vastleggen?

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Mag men eenzijdig vakantie vastleggen?

Als algemene regel geldt dat vakantie in onderling akkoord dient te worden vastgelegd. Noch de werkgever, noch de werknemer mag dit eenzijdig opleggen. Vakantiedagen kunnen echter wel collectief worden vastgelegd, ofwel op sectorniveau, ofwel op ondernemingsniveau. Indien een jaarlijkse collectieve vakantie wordt ingevoerd op ondernemingsniveau, dient dit verplicht te worden opgenomen in het arbeidsreglement. Indien er geen collectieve vakantie is vastgelegd, dient vakantie genomen te worden in gemeenschappelijk overleg tussen werknemer en werkgever.