Home Kenniscentrum Nieuws Loonoverdracht werknemer

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Loonoverdracht werknemer

Bij loonoverdracht beschikt de schuldeiser over een schriftelijke overeenkomst, waarin de werknemer instemt dat een deel van zijn loon aan de schuldeiser wordt overgedragen. De betekening aan de werkgever verschilt in dat geval al naargelang de overeenkomst werd opgesteld via een authentieke of onderhandse akte. Er rusten een aantal verplichtingen op de werkgever die in kennis wordt gesteld. De naleving hiervan is essentieel want bij ontstentenis is men mogelijk mee aansprakelijk voor de schulden van de werknemer. Indien u documenten in dit kader ontvangt, verzoeken wij u deze ten spoedigste aan onze diensten over te maken.

Niet alle inkomsten van de werknemer komen in aanmerking voor loonoverdracht. Het loon dat wel in aanmerking komt, is slechts gedeeltelijk vatbaar voor overdracht. Het is immers niet de bedoeling dat de werknemer hierdoor niet meer in zijn levensonderhoud of dat van zijn gezin zou kunnen voorzien.