Home Kenniscentrum Nieuws Loonnorm 2013 – 2014

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Loonnorm 2013 – 2014

In het begrotingsakkoord werd bepaald dat de lonen in 2013-2014 niet mogen stijgen boven de index en de baremieke verhogingen. Dit impliceert een loonnorm van 0 %. De werkgever moet ervoor zorgen dat de gemiddelde loonkost de norm niet overschrijdt. Het begrip loonkost betreft niet enkel het brutoloon, maar ook de voordelen van alle aard, premies, maaltijdcheques, … Wat de eventuele sanctie bij overschrijding van deze loonnorm zal zijn, is nog niet volledig duidelijk. De regering dient hiervoor nog verdere verduidelijkingen te publiceren.