Home Kenniscentrum Nieuws Loonnorm 1,1%

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Loonnorm 1,1%

De loonnorm of loonmarge bepaalt hoeveel de gemiddelde loonkost per werknemer gedurende twee jaar maximaal mag stijgen. Normaal leggen de sociale partners deze norm vast. Wegens gebrek aan een akkoord werd de loonnorm per K.B. vastgelegd (B.S. 24.04.2019). De maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor 2019–2020 bedraagt 1,1%. De loonkost mag aldus maximum 1,1% stijgen opzichtens de loonkost voor 2017-2018. Indexeringen en baremieke verhogingen worden niet in de marge meegerekend. Bepaalde loonelementen (bv. bonus cao 90 en winstpremie) worden eveneens uitgesloten.

Dit percentage van 1,1% is een maximum. De sectoren zijn vrij om de maximale marge van 1,1% al dan niet volledig in te vullen. Indien er een saldo overblijft of de sector de keuzevrijheid geeft aan de werkgever, kan de werkgever op ondernemingsniveau een verhoging invoeren. Overtredingen op de loonnorm kunnen worden gesanctioneerd.