Home Kenniscentrum Nieuws Loonnorm 0,4% voor 2021-2022

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Loonnorm 0,4% voor 2021-2022

De loonnorm of loonmarge bepaalt hoeveel de gemiddelde loonkost per werknemer gedurende twee jaar maximaal mag stijgen. Voor 2021-2022 wordt deze vastgesteld op 0,4%. De loonkost mag aldus maximaal 0,4% stijgen opzichtens de loonkost van 2019-2020. Indexeringen en baremieke verhogingen worden niet in de marge meegerekend, net zoals bepaalde loonelementen die worden uitgesloten (o.a. bonus cao 90 en winstpremie). Deze loonnorm is bepalend voor het interprofessioneel akkoord en de sectoronderhandelingen.

Dit percentage van 0,4% is een maximum. De sectoren zijn vrij om dit al dan niet volledig in te vullen. Indien er een saldo overblijft of de sector de keuzevrijheid geeft aan de werkgever, kan de werkgever op ondernemingsniveau verhogingen doorvoeren.