Home Kenniscentrum Nieuws Loonbeslag werknemer

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Loonbeslag werknemer

Bij loonbeslag beschikt de schuldeiser over een uitvoerende titel (bv. vonnis) die hem toelaat om het beslag uit te voeren. De akte van beslag wordt in de regel aan de werkgever betekend bij deurwaardersexploot. Indien het gaat over fiscale schulden kan de akte per aangetekende brief verzonden worden. Er rusten een aantal verplichtingen op de werkgever die in kennis wordt gesteld. De naleving hiervan is essentieel want bij ontstentenis is men mogelijk mee aansprakelijk voor de schulden van de werknemer. Indien u documenten in dit kader ontvangt, verzoeken wij u deze ten spoedigste aan onze diensten over te maken.

Niet alle inkomsten van de werknemer komen in aanmerking voor loonbeslag. Het loon dat wel in aanmerking komt, is slechts gedeeltelijk vatbaar voor beslag. Het is immers niet de bedoeling dat de werknemer hierdoor niet meer in zijn levensonderhoud of dat van zijn gezin zou kunnen voorzien.