Home Kenniscentrum Nieuws Kostenforfait telewerk

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Kostenforfait telewerk

Begin 2014 bepaalde een fiscale circulaire dat werkgevers belastingvrij een vergoeding van € 40,00/maand kunnen toekennen aan werknemers die in het kader van telewerk gebruik maken van hun eigen computer en/of internetaansluiting. De RSZ accepteert deze bedragen sinds kort ook en bevestigde dat deze onder bepaalde voorwaarden gecombineerd kunnen worden met andere onkostenvergoedingen.

De onkostenvergoeding die vrij van RSZ en BV kan worden toegekend bedraagt € 20,00/maand voor het gebruik van de eigen computer en € 20,00/maand voor het gebruik van de eigen internetaansluiting in het kader van telewerk. Bedraagt de vergoeding meer dan de toegestane maximumbedragen, wordt het gedeelte dat overschrijdt, onderworpen aan bijdragen.

De werkgever kan aan zijn werknemer die aan telewerk doet, ofwel een RSZ-vrije vergoeding voor telewerk toekennen die gelijk is aan 10 % van zijn brutoloon (pro rata indien er deeltijds thuisgewerkt wordt) ofwel een bureauvergoeding waarvan het RSZ-vrije bedrag momenteel € 117,27 bedraagt. Deze vergoedingen worden geacht de kosten te dekken die het thuiswerk voor de werknemer met zich meebrengt (elektriciteit, verwarming, kleine bureaukosten, …). De RSZ aanvaardt dat deze vergoedingen gecumuleerd kunnen worden met de bovenvermelde forfaits van € 20,00.