Home Kenniscentrum Nieuws Kortere opzeggingstermijnen bij beperkte anciënniteit

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Kortere opzeggingstermijnen bij beperkte anciënniteit

Vanaf 01.05.2018 gelden kortere opzeggingstermijnen bij werknemers met minder dan 6 maanden anciënniteit. Het is de bedoeling om de opzeggingstermijnen op een meer geleidelijke manier te laten stijgen. De termijnen gelden voor opzeggingen betekend vanaf 01.05.2018 en zijn enkel van toepassing in geval van ontslag door de werkgever. Bij ontslag door de werknemer verandert er dus niets. Voor opzeggingen betekend voor 01.05.2018 moeten de huidige opzeggingstermijnen gerespecteerd worden.

0 tot 3 maanden anciënniteit geeft een opzegtermijn van 1 week, 3 tot 4 maanden anciënniteit geeft een opzegtermijn van 3 weken, 4 tot 5 maanden anciënniteit geeft een opzegtermijn van 4 weken, 5 tot 6 maanden anciënniteit geeft een opzegtermijn van 5 weken.