Home Kenniscentrum Nieuws Klein verlet COVID-vaccin

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Klein verlet COVID-vaccin

Sedert 09.04.2021 is er recht op klein verlet voorzien voor werknemers die zich tijdens de werkuren laten vaccineren. Dit recht is geldig tot en met 31.12.2021 en is aldus ook van toepassing indien een werknemer een derde vaccin krijgt. Het recht op klein verlet is niet voorzien voor een volledige dag, doch enkel voor de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren. De duurtijd kan aldus variëren al naargelang de situatie. De werkgever dient het gewone loon voor de werknemer te betalen tijdens de afwezigheid.

Indien de omstandigheden dit vereisen, kan deze regeling bij KB worden verlengd tot maximaal 30.06.2022. 

Momenteel ligt ook een voorstel op tafel om deze reglementering uit te breiden voor werknemers die hun minderjarig kind waarmee zij samenwonen dienen te begeleiden naar het vaccinatiecentrum. Dit is nog niet definitief en bijgevolg nog niet van kracht.