Home Kenniscentrum Nieuws Klein verlet bij langdurige pleegzorg

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Klein verlet bij langdurige pleegzorg

Vanaf 25.05.2023 worden de familiebanden bij langdurige pleegzorg gelijkgesteld met de familiebanden met het kind voor wat alle vormen van klein verlet betreft. Dit geldt voor alle gebeurtenissen die het recht op klein verlet openen die betrekking hebben op het (pleeg)kind en de (pleeg)ouders.

Deze uitbreiding/gelijkstelling geldt enkel in geval van langdurige pleegzorg. Het gaat daarbij om pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin of bij dezelfde pleegouder of dezelfde pleegouders zal verblijven.

Ook na de langdurige pleegzorg kan er nog sprake zijn van een recht op klein verlet wanneer het pleegkind gedurende een onafgebroken periode van drie jaar op permanente en affectieve wijze deel heeft uitgemaakt van het pleeggezin. Deze bijkomende voorwaarde geldt echter niet in geval van een overlijden.