Home Kenniscentrum Nieuws Jeugdvakantie

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Jeugdvakantie

Het jaar dat een werknemer is afgestudeerd, heeft deze geen recht op wettelijke vakantie. Het daaropvolgende jaar heeft deze werknemer, op basis van de prestaties in het jaar van afstuderen (vakantiedienstjaar), nog steeds geen volledig vakantierecht. Onder bepaalde voorwaarden kan men bijkomende vakantiedagen krijgen die vergoed worden door RVA, zodat men toch 4 weken wettelijke vakantie heeft. Deze dagen worden jeugdvakantiedagen genoemd. De werknemer moet evenwel eerst zijn gewone wettelijke vakantiedagen opnemen vooraleer hij jeugdvakantie aanvraagt.

Voor de jeugdvakantiedagen geniet de werknemer een uitkering van RVA. Deze uitkering bedraagt 65% van het gemiddeld dagloon van de jongere tijdens de eerste dag waarin hij jeugdvakantie neemt. Dit loon is evenwel geplafonneerd. Om aanspraak te kunnen maken op jeugdvakantiedagen dient de jongere gelijktijdig aan enkele voorwaarden te voldoen.